Sklep internetowy jest własnością firmy F.H.U PIOTREX mieszczącą się w Olsztynie, numer nip 739 346 11 66 regon 28 03 97 010 wpisaną do Ceidg i prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą sklepu Street-shop.pl Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie jest ,zapoznanie się i akceptacja jego regulaminu. Sklep zajmuje się sprzedażą detaliczną odzieży sportowej, patriotycznej, ulicznej. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski a także innych krajów za pośrednictwem firm kurierskich. Towary oferowane przez sklep są nowe, dopuszczone legalnie do obrotu i powinny być wolne od wad.

Definicje:

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrze cumowe ze sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – znajduje się na stronie street-shop.pl i umożliwia złożenie zamówienia poprzez dodanie towaru do koszyka oraz określa sposób dostawy i rejestracji.
 • Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku nie wliczając w to dniu ustawowo wolnych od pracy(tj świąt).
 • Produkt - rzecz oferowana i sprzedawana przez sklep.
 • Formularz rejestracji - formularz do założenia konta w sklepie.
 • Sprzedawca - sklep www.street-shop.p.
 • Forma płatności - forma zapłaty za towar ,który wybiera klient przy składaniu zamówienia.
 • Newsletter - usługa świadczona za pośrednictwem strony elektronicznej informująca o promocjach i dostępnych produktach.
 • Zamówienie - oświadczenie woli kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze sprzedawcą.
 • Sklep - sklep internetowy pod nazwa street-shop.pl.

ZASADY KORZYSTANIA

Warunkiem korzystania ze sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza na jego stronie w tym danych klienta zgodnych z prawda a także akceptacja regulaminu. Ceny podane są w języku polskim zł/pln i zawierają podatki. Do produktu należy doliczyć koszt dostawy wybrany przez Klienta z wyjątkiem sytuacji w której sprzedawca w ramach promocji zobowiązuje się do nieodpłatnego wysłania towaru w ramach tzw. promocji. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przechodzi niezwłocznie do jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

REALIZACJA DOSTAWY

Sprzedawca udostępnia następujące metody zapłaty za przesyłki:

 • przelew na konto w bank;
 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Produkty wysyłamy za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. Termin dostawy produktu wynosi 7 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem termin ten liczony jest od daty zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym sprzedawcy. W przypadku wysyłki poza granice polski w celu uzgodnienia kosztów wysyłki prosimy o kontakt e-mail.

WADY I REKLAMACJE

Sklep jest pośrednikiem między gwarantem a kupującym. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt zgodnie z umową. W przypadku wystąpienia wady kupujący powinien poinformować o tym sprzedawcę w wiadomości e- mail, opisać podstawy, wysłać jak najwięcej informacji o danej nieprawidłowości (Mn data wystąpienia ,rodzaj). Przesłać też należy swoje dane kontaktowe. W celu oceny produkt należy dostarczyć na adres do korespondencji umieszczony na stronie street-shop.pl. Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca zobowiązany jest wymienić produkt na wolny od wad i pokryć koszty jego dostawy i wymiany. Klient może złożyć także wniosek o obniżenie danej ceny ze względu na nieprawidłowość. Reklamacja nie będzie uznana gdy kupujący w chwili nabycia towaru wiedział o istniejącej wadzie i zaakceptował ja przy kupnie.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta ,klient zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania produktu. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie koszt odesłania produktu. Jeśli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczenia przesyłki ,sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. W przypadku odstąpienia od umowy należy pamiętać ze produkt powinien być w takim samym stanie jak w momencie nadania przez sklep. Musi być nowy i nie może mieć na sobie śladów użytkowania w innym przypadku sklep może odmówić przyjęcia wyżej wymienionego towaru. W przypadku zwrotu przesyłki sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy w ten sam sposób w który otrzymał za zapłatę, chyba ze konsument godzi się na inny, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

PRZEPISY KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa ,zmiany w sposobach płatności i dostarczania przesyłek. Umowy zawarte przez sklep street-shop.pl SA w języku polskim. Wszelkie wynikłe spory miedzy stronami będą rozstrzygane w drodze mediacji z zamiarem polubownego załatwienia sprawy. W przypadku gdy strony nie osiągną porozumienia spory mogą być rozstrzygane przez dany sad właściwy w miejscu siedziby sprzedającego. W sprawach w których nie reguluje niniejszy regulamin maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Sklep street-shop.pl jest administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez konsumenta.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawami tj ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczna z 18 lipca 2002 roku.
 • Klient składający zamówienie wyraża zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 • Kupujący może w każdej chwili usunąć swoje dane a także je aktualizować.