Patriotyczny dziś

Patriotyczny dziś

 W odległych już dla nas, i dla naszej młodzieży czasach wojny, patriotyzm oznaczał walkę o Polskę, walkę o wolność naszego kraju.Szacunek jakim darzono swój kraj przejawiał się, nie tyko w słowach, ale w czynach. Największym honorem i bohaterstwem było oddać życie za wolność swojego narodu. Pamiętano o Bohaterach, okazywano im wielki szacunek. Wiedzę tę przekazywano swoim dzieciom i wnukom. Bóg, Honor i Ojczyzna to wiara w Boga, szacunek, dbanie o siebie nawzajem i miłość do swojego kraju. Dziś Polska cieszy się niepodległością i suwerennością. Co pozostało w nas z tamtego patriotyzmu?

Obecna wizja patriotyzmu

Współcześnie żyjemy w czasach pokoju, jesteśmy wolnym narodem, zatem tamten patriotyzm, także zmienił swoje priorytety. Pojawia się teraz w zupełnie innej formie, jednak nie stracił swej wagi, wielkości i wymowy. Jego odmieniona forma wyraża się obecnie w byciu dobrym człowiekiem. Ale co ma zwykły dobry człowiek do patriotyzmu? Chodzi bardziej o bycie dobrym obywatelem, starannie i wiernie wypełniającym swoje obowiązki wobec narodu. Postawa taka wyraża się w zaangażowaniu w życie społeczne, polityczne i gospodarcze. Uczestnicząc w budowaniu dobrobytu kraju, dbając o narodowy majątek oraz płacąc podatki, biorąc udział w wyborach czy referendach jesteś patriotą. Tylko dziś dobro wspólne nie jest na czasie. Co to znaczy? Chodzi o to, że obecny świat promuje beztroskie życie jednostki. Oparte na indywidualnym rozwoju i korzyściach. Dobro wspólne schodzi na drugi plan, bo dziś wszechobecny kosmopolityzm bardzo mocno akcentuje, iż każdy z nas jest obywatelem Europy, więcej – całego świata. Czy patriotyzm jest już niemodny?

Uliczny patriotyzm

Patriotyzm jest modny, tylko przybrał inną formę. Możemy go zobaczyć na ulicach i nie chodzi tu o wywieszanie flagi w narodowe święta, ale o zwykłą odzież uliczną. Wystarczy wpisać w Google odzież liczna i zaraz pojawi się ogrom odzieży z nadrukami i symbolami patriotycznymi. W naszym sklepie znajdziesz koszulki z nadrukiem Westerplatte, Jan III Sobieski, Powstanie Warszawskie i wiele innych. Czy nie jest to dobry sposób na wyrażenie swojego zaangażowania w ojczystą historię. Myślę, że jest. Z drugiej strony taka odzież jest bardzo modna i zdaje się, że wiele osób nosi ją nie z patriotycznych pobudek, a zwyczajnie dla lansu. Zupełnie jakby nie miała znaczenia historia, tylko napis i obrazek na koszulce. Dziś młodzież uczy się jak być człowiekiem Europy, światowym. Lekcje historii zredukowano do jednej w tygodniu. Mało mówi się o bohaterskich wyczynach wielkich Polaków, a i ludzi, którzy przekazują pamięć o bohaterach i ciężkich czasach jest coraz mniej. Patriotyzm jest dziś abstrakcją. Zapominamy o wrabianiu odpowiedniej postawy wobec ojczyzny w naszych dzieciach i młodzieży, o szacunku wobec narodu. Jesteśmy Europejczykami, jesteśmy obywatelami świata, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami.

Komentarze

Dodaj komentarz